Валентин Мирчов Милушев

Дата на раждане:
15 март 1966

Образование: Висше


Магистър „Спортен педагог”  в НСА „Васил Левски” – гр. София;


Професионална дейност: От  1993 г. до момента-управител на собствен бизнес;
Председател на „Спортно- моторен клуб – Самоков”;
Общински ръководител на ПП ГЕРБ - Самоков