Пазарджик

1 Екатерина Спасова Гечева-Захариева - юрист
2 Найден Тодоров Шопов - икономист
3 Димитър Иванов Гечев - икономист
4 Стефан Неделчев Мирев - юрист
5 д-р Лозана Илиева Василева - доктор по икономика
6 Валери Стефанов Вълков - строителен инженер
7 д-р Илиян Красимиров Траянов, д.м
8 Йордан Кирилов Кожухаров - юрист
9 Малина Георгиева Консулова - Златева - адвокат
10 Росица Ангелова Рускова - педагог
11 Димитър Ангелов Балабанов - енергетик
12 Галя Ангелова Кунчева - юрист
13 Стоил Валериев Малинов - юрист
14 Веселин Милчев Минев - спортист
15 д-р Мария Стефанова Шопова - лекар
16 Петър Николов Спасов - софтуерен специалист
17 Лидия Трендафилова Панайотова - икономист
18 Данаил Тодоров Трифонов - предприемач