Фотогалерия

Бойко Борисов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ

Дата на раждане:
13 юни 1959

e-mail: [email protected]


Трудов стаж


10.01.2010 - Понастоящем


Председател на ПП ГЕРБ


07.11.2014 г. - Понастоящем


Министър–председател на Република България.


21.05.2013 - 24.07.2014 г.


Народен представител от ПП ГЕРБ в 42-то Народно събрание на Република България.


27.07.2009 – 21.02.2013 г.


Министър–председател на Република България.


10.11.2005 г.


Назначен на длъжност кмет на Столична община, с решение № 270 от 06.11.2005г. на Столичен Общински Съвет.


01.09.2001 г.


Назначен на длъжност Главен секретар на МВР с указ № 194/2001 на Президента на република България, а със заповед на Министъра на вътершните работи му е присъдено звание „полковник” от МВР. С указ № 32/2002 на Президента на Република България е удостоен със звание генерал-майор, а на 25.06.2004 г. е удостоен със званието генерал-лейтенант.


1991 г.


Основава фирма „ИПОН-1” ООД, която е сред най-големите охранителни фирми в страната. Фирмата членува в Световната организация на охранителите IAPPA, а Бойко Борисов е персонален член на организацията.


1985 – 1990 г.


Преподавател във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност на МВР. Защитава дисертация на тема “Психо-физическата подготовка на оперативния състав” и му е присъдена научната степен „кандидат на науките” (равностойна на „доктор”). През 1990г. напуска системата на МВР.


1982 г.


Командир на взвод, впоследствие - командир на рота.


Образование


1982 г.


Дипломира се във Висшата специална школа на МВР като инженер по специалността "Противопожарна техника и безопасност" с чин лейтенант.


 


ПОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДИ • „Награда за особен принос в развитието на тениса в България“ от президента на „Тенис Европа” Жак Дюпре - 30 април 2012 г.;

 • „Международна Награда на фондацията (Prix de la Fondation) на форума „Кран Монтана“ за усилията му и ангажимента в борбата с корупцията и организираната престъпност в България“ - 29 октомври 2010 г.;

 • „Награда от Европол за добро сътрудничество с българските служби за сигурност“ - 16 октомври 2010 г.;

 • „Европейската награда „Бронзов бик“ от Асоциацията на данъкоплатците в Европа (АДЕ)“ - 10 ноември 2009 г.;

 • Кавалер на Големия Кръст на Ордена „За заслуги на Италианската република“, от Министър-председателя на Република Италия - 15.10.2009 г.;

 • Почетна титла Командир на Ордена на Звездата на Италианската Солидарност, от Президента на Република Италия - 13.06.2006 г. Този орден се връчва на чуждестранни граждани, които са допринесли значително за развитието на двустранните отношения между Италия и респективните им страни;

 • Сертификат за благодарност за изключителен принос в борбата с наркотиците от Службата за борба с наркотиците (ДЕА) към Департамента на правосъдието на САЩ;

 • Сертификат от Министерството на вътрешните работи и Генералната дирекция на Турската национална полиция за изключително ценен принос в развитието на двустранните отношения между българската и турската полиция в борбата с организираната престъпност и корупцията;

 • Сертификат за изключително добра работа и съществен принос в борбата против фалшивото евро - от директора на „Европол" господин Юрген Щорбек през януари 2004 г.;

 • Почетен жезъл от генералния директор на полицията на Испания;

 • Медал за бойно съдружие от заместник-директора на ФСБ на Русия;

 • Почетен медал на френската полиция от името на Президента на Франция и от името на министъра на вътрешните работи, вътрешната сигурност и местните свободи;

 • „Сребърен паметен медал" от председателя на Националния организационен комитет за 100-годишнината от установяване на българо - американските отношения, министър Соломон Паси;

 • „Кръст за полицейски заслуги с червена звезда" от министъра на вътрешните работи на Кралство Испания за заслуги към испанската полиция - 22.09.2003 г.;

 • „Огнестрелно оръжие" - за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения от министъра на вътрешните работи през 2003 г.;

 • „Почетен знак II степен" - за проявен висок професионализъм и обезпечаване сигурността и обществения ред по време на посещението на Президента на Руската федерация Владимир Путин през март 2003 г.;

 • „Почетен знак III степен" - за конкретен съществен принос при изпълнение на служебни задачи с изключително значение в борбата срещу престъпността, опазването на обществения ред и сигурността в Република България през 2002 г.;

 • „Обявяване на благодарност" през 1985 г., 1987 г. и 1988 г.;