Монтана

1 Ирена Методиева Димова - икономист
2 Илия Димитров Лазаров - икономист
3 Стефан Александров Панталеев - икономист
4 Десислава Димитрова Каменова - международен маркетинг
5 Алекси Тодоров Тодоров - инженер лесовъд
6 Полин Николаева Гълъбова - юрист
7 Владимир Минчев Владимиров - икономист
8 Красимира Венкова Каменова - строителен инженер
9 Николай Славчев Цоков - треньор
10 Христо Йорданов Кастрев - лекар