Варна

Даниел Павлов Митов
Дата на раждане: 04 декември 1977


Професия: Политолог
Външен министър във второто правителство на Бойко Борисов. Народен представител в 46-ото, 47-ото, 48-ото НС.

Красен Кирилов Кралев  
Професия: Мениджър „Публични комуникации“

Славена Димитрова Точева
Професия: Финансист

Павел Алексеев Христов
Професия: IT мениджър

Бранимир Николаев Балачев
Професия: Адвокат

доц. д-р инж. Медиха Енвер Мехмед-Хамза
Професия: Университетски преподавател

Милена Славова Димова
Професия: Юрист

Мария Златкова Димитрова
Професия: Инженер

Юлияна Атанасова Боева
Професия: Адвокат

Щерю Дончев Георгиев
Професия: Предприемач

Юлиана Петрова Кайрякова
Професия: Предприемач

Анатолий Диянов Апостолов
Професия: Музикант

Ирина Тодорова Делчева
Професия: Мениджър

инж. Станислав Димитров Йорданов
Професия:  Инженер

Бранимир Георгиев Георгиев
Професия: Икономист

Маргарита Петрова Калчева - Шабанова
Професия: Директор училище

Димитър Стоянов Тодоров
Професия: Икономист

Кристиан Божидаров Ганчев
Професия: Мениджър "Връзки с обществеността"

д-р Руслан Здравков Тошев дм
Професия: Очен лекар

Мануел Стоянов Генчев
Професия: Хореограф

Деница Димчева Димова
Професия: Експерт "Публична администрация"

Николай Стефанов Йорданов
Професия: Историк

Станка Парушева Тодорова
Професия: Социален експерт

Найден Неделчев Андонов
Професия: Строителен предприемач

Галя Тодорова Евдокимова
Професия: Детски учител

Гюлейдин Исмаил Кязим
Професия: Мениджър

Александър Драгомиров Драгнев
Професия: Юрист

Николай Георгиев Няголов
Професия: Юрист

Николай Стоянов Малев
Професия: Икономист

Сашо Стоянов Димитров
Професия: Инженер

Пенка Славова Петрова
Професия: Експерт "Социални дейности"

Мариана Русева Русева
Професия: Икономист