Търговище

Теменужка Петрова Петкова
Професия: Финансист
Дата на раждане: 18 януари 1967
Възпитаник на Университета за национално и световно стопанство. Магистър по "Счетоводство и контрол". Преминава обучения в областта на "Вътрешния одит в публичния сектор" в Министерствата на финансите на Ирландия и Великобритания и в областта на "Държавната финансова инспекция" в Министерството на финансите на Португалия.
От 1992 г. до 2000 г. заема длъжностите финансов ревизор и финансов експерт в Столичното управление "Държавен финансов контрол". Професионалната й кариера продължава в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като държавен вътрешен одитор и началник на отдел. От 2007 г. е директор на дирекция "Организация и извършване на инспекционната дейност" в Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). В периода 2010 г. - 2013 г. заема длъжността директор на АДФИ.
Служебен заместник-министър на финансите в правителството на служебния министър-председател проф. Георги Близнашки. Като заместник-министър на финансите Теменужка Петкова отговаря за дирекциите "Данъчна политика" и "Вътрешен контрол" в Министерството на финансите, Националната агенция по приходите, Агенция "Митници", Агенцията за държавна финансова инспекция и Държавната комисия по хазарта.
Министър на енергетиката от 07.11.2014 г. до 27.01.2017 г.
Избрана за народен представител от ПП ГЕРБ в 44-ото, 45-то, 46-то, 47-то, 48-ото Народно събрание.
Избрана за министър на енергетиката на 4 май 2017 г. от 44-ото Народно събрание.

Константин Стоянов Манев
Професия: Инженер технолог

Никола Тошков Джамбазов
Професия: Археолог

д-р Явор Димитров Александров
Професия: Лекар

Бахтишен Ниязиева Мустафова
Професия: Медицинска сестра

Мария Димирова Николова
Професия: Икономист

Хасан Шюкриев Хасанов
Професия: Инженер електрообзавеждане

Борис Костадинов Димитров
Професия: Треньор по спортна стрелба