Стара Загора

Красимир Георгиев Вълчев
Дата на раждане: 09 юни 1975
Министър на образованието и науката по време на 44-ото Народно събрание. В периода 2002 – 2009 г. работи на различни длъжности в Министерството на финансите. От септември 2009 г. до февруари 2017 г. е главен секретар на Министерството на образованието и науката. Народен представител в 46-ото,  47-ото и 48-ото Народно събрание.

Маноил Минчев Манев
Професия: Историк

Илиана Петкова Жекова
Професия: Социален работник

Бояна Тихомирова Танева - Манова
Професия: Юрист

Младен Димитров Желев
Финанси и туризъм

Иван Станчев Станчев
Професия: Инженер изчислителна техника

Методи Михайлов Марков
Професия: Публична админстрация

Анастасия Христова Гидикова
Икономика и управление на производството

Живко Бончев Желев
Професия: Иженер технология

Веселин Росенов Сираков
Право, счетоводство и контрол

Светозар Тодоров Ялъмов
Публична администрация

Десита Динкова Петкова
Филология, туризъм

Тихомир Грудев Динев
Професия: Ветеринарен лекар

Деян Стратев Стратев
Професия: Доцент по ветеринарно -санитарна експертиза

Михаил Петров Колимечков
Професия: Инженер компютърни системи и технологии

Дарина Атанасова Василева
Агроинженер, педагогика

Надя Трендафилова Карбанова
Професия: Лекар

Марияна Христова Тодорова - Каменова
Финанси и начална педагогика

Мартин Николаев Мартинов
Професия: Финансист

Димитър Маринов Стаматов
Професия: Машинен инженер

Стоян Василев Григоров
Професия: Аграрен инженер

Ростислав Здравков Попов
Професия: Икономист