Стара Загора

1 Красимир Георгиев Вълчев - икономист
2 Маноил Минчев Манев - историк, експерт по национална сигурност
3 Илиана Петкова Жекова – социален работник, психолог
4 Лъчезар Димитров Борисов - доктор по икономика
5 Александър Красимиров Кьосев - международни отношения
6 Деница Димитрова Иванова - психолог
7 Мартин Паскалев Паскалев - архитект
8 Екатерина Мънева Гърдова - експерт по защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи
9 Димо Колев Димитров – юрист
10 Роман Алексeев Желев – юрист
11 Милен Динков Димитров – икономист, финансист
12 Петя Кръстева Чакърова – икономика и финанси, социални дейности
13 Николай Тотков Стоев - икономист - стопански и финансов контрол
14 Мария Павлова Гинева - педагог
15 Бояна Тихомирова Танева Манова – юрист
16 Петко Христов Минчев – социални дейности, публична администрация
17 Николай Колев Динев – минен инженер
18 Мария Николаева Ненова - филолог
19 Димитър Маринов Стаматов - машинен инженер
20 Тодор Димитров Тодоров – инженер
21 Десислава Иванова Нанева - филолог
22 Слави Атанасов Йорданов - строител