Видин

Росица Любенова Кирова
Дата на раждане: 01 януари 1970


Професия: Мениджър
Висше образование от Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий” с магистратура по филология и професионална квалификация като учител по английски език. Следдипломна квалификация от Техническия университет в София по „Маркетинг и бизнес”, специалност „Мениджмънт”.
От 2002 до 2014 г. е собственик на „Радио Гама”. От 2007 до 2013 г. е собственик и издател на вестник „Видински мост”. От 2005 г. е Изпълнителен директор и Председател на борда на директорите на Дунавски Драгажен Флот - Видин. През 2015 г. основава гражданско обединение “Единни за промяна”, на което е председател до днес. От 2006 до 2015 г. е общински съветник в ОбС-Видин от граждански квоти. Народен представител в 45-ото, 46-ото, 47-ото, 48-ото НС.

Александър Филчев Матеев
Професия:  Художник -дизайнер

Полина  Михайлова Кирилова
Професия: Юрист

Тихомир Станиславов Станчев
Професия: Мениджър-предприемач

Стефан Богомилов Ванчев
Професия: Икономист

Александра Цветанова Рачева
Професия: Юрист

Ангел Благоев Гошов
Професия: Лекар

Мария Цецкова Тодорова
Професия: Икономист