Разград

Десислава Вълчева Атанасова
Професия: Юрист
Дата на раждане: 08 октомври 1978

Образование: висше, магистър „Право“ и „Политология и европейска интеграция“
Професионален опит:  юрист, адвокат – АК-Русе, народен представител от 41,42,43,44, 45, 46, 47, 48 Народно събрание,  Министър на здравеопазването 21 март 2012 - 13 март 2013 г.

Гюнай Хюсмен Хюсмен
Професия: Агроном

Галина Милкова Георгиева - Маринова
Професия: Юрист

Владимир Димитров  Димитров  
Професия: Публична администрация

д-р Зоя Петрова Велкова
Професия: Лекар, специалист детски болести, детска ревмокардиология

Наско Стоилов Анастасов
Професия: Инженер слаботокова техника

Красимир  Димитров Христов
Професия:  Предприемач

Айдън Нихадов Шабанов
Професия: Педагог