Михаела Крумова

Дата на раждане:
08 септември 1974

Има магистърска степен по право в Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград.


Професия: юрист


Позиция: адвокат в Адвокатска колегия - Кюстендил


От 2011 г. член на ПП ГЕРБ.


От 2012 г. член на Общинско ръководство но ПП ГЕРБ – Кюстендил.


От 2014 г. Организационен секретар на ПП ГЕРБ – Кюстендил.


Кандидат за народен представител в 43–то Народно събрание.


Член на Националния изпълнителен съвет на Жени ГЕРБ