Десислава Атанасова

Дата на раждане:
08 октомври 1978

Образование: висше, магистър „Право“ и „Политология и европейска интеграция“

Професионален опит:  юрист, адвокат – АК-Русе, народен представител от 41,42,43,44, 45  Народно събрание,  Министър на здравеопазването 21 март 2012 - 13 март 2013 г.