Павел Христов

Дата на раждане:
12 септември 1983

Завършил е I EГ с немски и английски език. С диплома магистър по специалността „ Управление на международни бизнес проекти“. IT –специалист в международни компании и разработване и внедряване на бизнес процеси. Народен представител от ПП ГЕРБ в 42-то, 43-то и 44 –то НС.