Мария Белова

Дата на раждане:
25 април 1980

Завършила е Природо-математическата гимназия "Добри Чинтулов" в Сливен, а след това право. Специализирала е управление на европейски проекти.

От 2004 г. е адвокат в Сливенската адвокатска колегия.

Заместник-председател на сдружение с нестопанска цел. Експерт разработване и управление на европейски проекти.

Народен представител в 43-то Народно събрание, където е член на комисията по земеделие и храни.

От 16 май 2019 г. до 26 март 2021 г. е народен представител в 44-то Народно събрание. От 31 май 2019 г. до 26 март 2021 г. е председател на Комисията по земеделието и храните.

Депутат в 45-то, 46-то, 47-то и 48-мо Народно събрание.

Владее английски и гръцки език