Мария Белова

Дата на раждане:
25 април 1980

Завършила е право и е работила като експерт в разработването и управлението на европейски проекти.
15 години е адвокат в Сливенската адвокатска колегия.
Народен представител в 43-то и 44-то Народно събрание. Председател на Комисията по земеделието и храните.
Езици: английски; гръцки;