Марин Ташев Захариев

Дата на раждане: 30.12.1982 г.
Професия: Юрист
Работил е в адвокатска кантора, както и за международна компания за недвижимите имоти. Сертифициран консултант по европейски проекти. Заместник- кмет на община Смолян. Организационен секретар на смолянската общинска структура на партията.