Красимир Георгиев Ципов
Член на Комисията по етика на ПП ГЕРБ

Дата на раждане:
18 март 1973

Професия: юрист


Народен представител в 41, 42, 43, 44 Народно събрание


Професионален опит :


Заместник – министър на вътрешните работи 2014 – 2017 г. и 2017 – 2019 г.


Владее – английски, френски, сръбски и руски език