Иван Йовков Червенков

Дата на раждане:
23 октомври 1962

Професия: лекар - анестезиолог
1988 – 2000г. – лекар-ординатор в ОАРИЛ на Общинска болница – Асеновград.
2000 – 2004г. – Началник на ОАИЛ към „МБАЛ-Асеновград“ЕООД.
От 2004г. до ноември 2021 г. – Управител на „МБАЛ-Асеновград“ЕООД.
Магистър по „Здравен мениджмънт” в МУ Пловдив. Магистър по „Публична администрация” в ПУ „Паисий Хилендарски“.
Професионален опит в областта на здравеопазването – 32 години.
Народен представител в 47-то Народно събрание.