инж. Илтер Бейзатов

Дата на раждане:
04 март 1983

Бакалавър – Горско стопанство в Лесотехнически университет, гр. София, магистър по социална педагогика в ШУ „Еп. К. Преславски“.
Дългогодишен собственик и управител на частен бизнес в сферата на земеделието.