Десислава Цветанчова Трифонова

Дата на раждане:
07 ноември 1985

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, гр. София
Трудов стаж: Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции. Началник отдел на отдел „Методология и контрол”, дирекция „Договориране по прилагане на мерките за развитие на селските райони” към Държавен Фонд „Земеделие”.
Народен представител в 47-то Народно събрание