Десислава Цветанчова Трифонова

Дата на раждане:
07 ноември 1985

Образование:


Софийски университет „Св. Климент Охридски”, гр. София


 


Трудов стаж:


Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции.


Началник отдел на отдел „Методология и контрол”,  дирекция „Договориране по прилагане на мерките за развитие на селските райони” към Държавен Фонд „Земеделие”.