Даниела Кирилова Дженева


Дата на раждане: 22.10.1960 г.
Професия: Хореограф-режисьор
Директор на Фолклорен ансамбъл „Тракия”. Заместник-ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Член на Академичния съвет на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Общински съветник от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Пловдив.