ВИДЕО

Андрей Гришев Новаков

Дата на раждане:
07 юли 1988

Образование: Магистър по право, Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Владее английски и руски език.

 

Професионална дейност:

•     Заместник-председател на Европейските демократи студенти, Студентска организация на ЕНП

•     Експерт „Връзки с обществеността“, община Благоевград