27.09.2022

Кандидати за народни представители от коалиция ГЕРБ-СДС – Шумен представиха приоритетите на партията в сектор „Здравеопазване”

Кандидати за народни представители от коалиция ГЕРБ-СДС – Шумен проведоха среща по проблемите на здравеопазването. В дискусията се включиха ръководството на МБАЛ – Шумен, лекари и медицински сестри. До болка познатият проблем с липсата на кадри в местната болница до известна степен се компенсира с назначаването на млади специалисти от филиала на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“. Въпреки това обновяването на лекарския състав е бавен и труден процес, който ако не се реши генерално в следващите една-две години, ще доведе до невъзможността жителите от областта да получават качествено лечение в болницата.
За липсата на лекари в ТЕЛК- комисията сигнализираха от МБАЛ. Преобладаваща част от постъпващите в лечебното заведение пациенти са здравно неосигурени и с множество заболявания, затова е крайно наложително социалната функция на областните болници да се субсидира допълнително.
Въвеждането и изпълнението на електронната система за работа изисква техническо обезпечаване, за което болницата няма средства. Проблемът се допълва от липсата на нормативна база за работа в електронна среда. Налага се лекарите да попълва едновременно информация на електронен и хартиен носител.
На срещата бяха коментирани възможностите за:
- изработване на стратегия за статут на областните болници, подобен на ВМА и Военна болница;
- промяна на механизма две министерства да администрират отпускането на процент инвалидност и изплащането на пенсията за това, както и необходими корекции в НРД за медицинските дейности.
Една от стратегическите цели на коалиция ГЕРБ-СДС е реализирането на Националната програма с целево финансиране на специализациите и продължаващо обучение в системата на следдипломно обучение. Кандидатите за народни представители се ангажираха с утвърждаване на мерките за обезпечаване на шуменската болница със специалисти и стажанти, както и съдействие за осигуряване на средства от държавата за закупуване на необходимата специализирана апаратура.
В провела се по-рано среща кандидати за народни представители обсъдиха и належащи проблеми с членове от клубовете на инвалиди от област Шумен. Бяха коментирани възможностите за увеличаване на държавната субсидия за организациите на хората с увреждания, изработване на национална програма за снабдяване на общините със специализиран транспорт. Дискутираха се законодателни промени, свързани с личната помощ и интеграцията на хората с увреждания, както и по-гъвкави мерки при възлагането на обществени поръчки за предприятия и кооперации за и на хора с увреждания. Набелязаха се възможностите за набавяне на техническо оборудване за клубовете в региона, както и обучение на членовете им по компютърни умения.

< Назад