02.06.2020

Андрей Ковачев: Европейската комисия да представи дългосрочен план за стратегическа автономност на ЕС в здравеопазването

Комисията по международна търговия на Европейския парламент подкрепи с огромно мнозинство становище на евродепутата от ГЕРБ Андрей Ковачев относно недостига на лекарства. Сериозният проблем за нарастващия недостиг на лекарства в ЕС беше на дневен ред и преди, но с избухването на пандемията от COVID-19 се задълбочи още повече. Наложените от някои държави мерки за ограничаване на износа и затварянето на граници в първите дни и седмици на кризата показаха много ясно жизненоважната роля на функциониращите световни вериги за доставки на медицински продукти.

В своето становище българският евродепутат подчертава ключовата роля на отворената търговска система за непрекъснатото снабдяване на ЕС с лекарства и други медицински продукти, но от друга страна изразява загриженост от силната зависимост от малък брой трети страни за вноса на голяма част от активните фармацевтични съставки или химически суровини, които се използват в производството на лекарства.

Текстът призовава всички държави да се присъединят към Споразумението на Световната търговска организация за премахване на митата върху фармацевтични продукти, като неговият обхват бъде разширен върху всички фармацевтични и медицински продукти.

“Сегашната криза ни показа, че никоя държава не може да се справя сама и трябва да работим заедно с нашите международни партньори. Същевременно обаче не може да бъдем наивни. Общественото здраве може да се използва като геостратегическо оръжие, особено ако сме едностранно зависими за доставки на критични продукти в здравеопазването от малък на брой страни, които невинаги споделят нашите ценности или стандарти“, коментира Ковачев.

Затова според него е важно Европейският парламент да призове Комисията да представи дългосрочна стратегия с акцент върху гарантирането на стратегическата автономност на ЕС в областта на здравеопазването чрез конкретни мерки за диверсификация на веригите на доставки и насърчаване на местното производство на критични продукти. Ковачев освен това настоява да се проверяват всички чуждестранни инвестиции в сектори като здравеопазването, за да се избегне изкупуването на стратегически активи, чиято стойност е намаляла заради кризата.

 

< Назад