ГЕРБ направи обобщение на гражданските диалози за образование и регионално развитие