Иван Стоев

Дата на раждане:
14 февруари 2000

Студент редовно обучение в Пловдивски универистет “Паисий Хилендарски” - гр. Пловдив по специалността български език и английски език, както и в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” - филиал Смолян в специалност маркетинг, задочно обучение.


 


Публикация в университетско издание “Verba iuvenium” на тема “Към въпроса за фонетичните особености на китайските диалекти”.