Всички свързани новини

МГЕРБ

mgerb_logo

Историята на Младежката организация на ПП ГЕРБ (МГЕРБ) започва през април 2006 г. Тогава МГЕРБ подпомага дейността на Сдружение ГЕРБ с множество инициативи, като разпространява принципите на гражданското общество, в контекста на европейската интеграция.

Провеждайки семинари, кръгли маси, обучения и граждански инициативи, МГЕРБ привлича много последователи, което е крачка към следващия етап от развитието на организацията.

След като се учредява ПП ГЕРБ и придобива членство в голямото европейско семейство на Европейската народна партия (ЕНП), настъпва моментът за официалното учредяване на МГЕРБ. Това се случва на 24 февруари 2008 г., когато над 600 делегати от цялата страна избират своето ръководство и приемат основните документи на организацията по време на Учредително събрание.

Младежите на ГЕРБ са неразделна част от политическата партия.
Споделяните ценности от МГЕРБ са: либералната демокрация, свободата, семейството, хуманизъм, правосъдие, достойнство, гражданство, мир, отговорност и толерантност.

 

Съгласно своята динамична стратегия за развитие, МГЕРБ има следните три приоритета:

I. Подготовката на кадри, която се извършва:

на национално ниво чрез: Политическа академия към ПП ГЕРБ, традиционен Летен университет, Национално обучение на МГЕРБ;   на областно ниво чрез: множество семинари, кръгли маси, местни обучения, инициирани от евродепутатите на ГЕРБ и други; международни обучителни семинари; работни посещения на институциите на Европейския съюз; централите на сестринските партии на ГЕРБ, дясноориентирани организации.

II. Провеждането на граждански инициативи на национално и областно ниво, които целят да популяризират основните ценности на ПП ГЕРБ, принципите на гражданското общество, демократичното управление и правовата държава;

III. Активна международна дейност, изразяваща се в:

процесите на придобиване на членство в двете младежки организации на Европейската народна Партия: Европейските студенти демократи (EDS) и Младежката организация на Европейската народна партия (YEPP). създаването на контакти и трансгранично сътрудничество с други десни политически младежки организации на Балканите.

 

Перспективите за развитие на организацията, както и постигнатото да този момент се дължи: от една страна на енергията, мотивацията и желанието за реални действия на младежите и от друга страна на ежедневната съдействие на ръководството на партията,както и благодарение на сътрудничеството на МГЕРБ с Фондация Ханс Зайдел (HSS), Фондация Конрад Аденауер (KAS), Международния републикански институт (IRI) и тясното сътрудничество с Европейските студенти демократи (EDS), Младежите на Европейската народна партия (YEPP), Християндемократическия съюз в Германия (CDU) и балкански дясноцентристки младежки политически организации.

 

Визията на младежката организация на ПП ГЕРБ за младите хора в България е :

-Добро образование и реализация
-Участие в обществения и политическия живот
-Иновативно мислене