Всички свързани новини

ПГЕРБ

pgerb_logo

Предприемачи – ГЕРБ е национална структура на политическа партия ГЕРБ, учредена на 5 октомври 2008 г. в присъствието на 700 учредители от цялата страна, представители на малкия и среден бизнес. Тя е изградена на принципите на демократичността, борбата срещу корупцията, защитава икономическата свобода и просперитет, равните възможности и правила за бизнес, свободния пазар и конкуренцията. Дейността, която осъществява, е в съответствие с Устава, Програмните документи и решенията на Националните органи на политическа партия ГЕРБ и с позициите на организацията на предприемачите към Европейската народна партия.

Националният изпълнителен съвет на Предприемачи – ГЕРБ е избран на Учредителното събрание на структурата на 5 октомври, на което бяха определени председател и 11 членният състав на съвета. От учредяването до края на Януари 2009 г. във всички области на страната са изградени регионални структури на Предприемачи – ГЕРБ, всяка от които със свой ръководител, организационен секретар и членове на управителен съвет.

Основната политическа цел на ПГЕРБ е ограничаване на сивата икономика и изваждане на светло на възможно най-голяма част от нея. Мисията на Предприемачи – ГЕРБ е защита и представяне интересите на малкия и среден бизнес в отношенията му с политическите институции в страната. Анализирайки проблемите и предизвикателствата, с които се сблъсква малкият и среден бизнес, Предприемачи – ГЕРБ търси и дава предложения за подобряване на бизнес средата.

Като структура към ПП ГЕРБ, Предприемачи ГЕРБ подчинява своята дейност към постигане на няколко основни цели, сред които: насърчаване на предприемаческия дух, по-добър достъп на предприемачите до европейските средства, по-ниски данъци и осигуровки, гъвкав и отворен трудов пазар, стимулиращ активните, борба с инфлацията, по-малко, по-добра и по-ефективна бизнес регулация, по-добро финансиране за развитие на малкия и среден бизнес, подкрепа на бизнеса пред енергийните предизвикателства на века, подкрепа на женското, сеньорското и младежкото предприемачество.

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Организацията на  ПП ГЕРБ – Предприемачи ГЕРБ