Валя Чилова
Председател

Дата на раждане:
05 ноември 1975

 


Валя Чилова е Основател на Национален съвет за публично-частно партньорство и Асоциация „Корпоративна Социална Отговорност – България”. Тя е Управляващ партньор в Маркетор, Агенция за стратегическо и бизнес планиране и привличане на чужди инвестиции в България. Изпълнителен директор е на Клъстер на българските социално отговорни износители.


От 2008г., г-жа Чилова е общински съветник в Столичен общински съвет и Председател на Надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация. Изпълнявала е функцията на представител на Столична община в Общото събрание на Топлофикация и на Интер Експо център. Секретар е на групата на ГЕРБ в Столичен Общински Съвет oт 2008 до 2015г.


През 2014г, заедно с екип стартира Проекта за създаване на Агенция за инвестиции на София. Към настоящия момент Валя Чилова е Председател на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичен общински съвет.