Русе

Десислава Вълчева Атанасова
Професия: Юрист
Дата на раждане: 08 октомври 1978

Образование: висше, магистър „Право“ и „Политология и европейска интеграция“
Професионален опит:  юрист, адвокат – АК-Русе, народен представител от 41,42,43,44, 45 , 46, 47, 48 Народно събрание,  Министър на здравеопазването 21 март 2012 - 13 март 2013 г.

Георги Николаев Кръстев
Студент „Право“

Богдан Стефанов Донев
Професия: Хореограф, гражданска квота

Михаил Петков Илиев
Професия:  професор дн РУ "Ангел Кънчев" -  гражданска квота

Драгомир Дамянов Драганов
Професия: икономист

Иван Петров Иванов
Професия: предприемач

д-р Росица Ганчева Кръстева
Професия: Лекар

Орлин Йорданов Дяков
Професия:  Режисьор-драматург

Мария Йорданова Варамезова
Професия: Парамедик

Евгени Игнатов Игнатов
Професия:  икономист

Радомир Хараланов Хараланов
Професия: юрист

Мирослав Йорданов Залев
Професия:  Инженер

Екатерина Петрова Иванова
Професия: Педагог

Емил Ивайлов Кьостебеков
Професия: Магистър инженер по Телекомуникации и мрежи