Георг Георгиев

Дата на раждане:
20 октомври 1991

Трудов стаж


12.07.2014 г. до момента


Председател на МГЕРБ


04.2021 г. до 05.2021 г.


Народен представител в 45-о НС


05.2017 г. до 04.2021 г.


Заместник-министър на външните работи


11.2014 г. до 01.2017 г.


Народен представител в 43-о НС


 


Образование и обучение


2015 г. до 2017 г.


Магистър по политическо консултиране от СУ „Св. Климент Охридски“


2010 г. до 2014 г.


Бакалавър по политология от СУ „Св. Климент Охридски“


09.2018 г.


Завършва „Програма за специални чуждестранни представители в сферата на законодателството“, Корейска фондация, Република Корея


02.2018 г.


Завършва „Програма за чуждестранни лидери“, Държавен департамент на САЩ


 2015 г.


 Завършва програма „Бъдещи европейски лидери“, Министерство на външните работи на Израел


2015 г.


Завършва курс към Китайска дипломатическа академия, Министерство на външните работи на Китайска народна република


 


Награди и отличия


03.2019 г.


Награден със „Златен шофар“ на българската еврейска общност за особен принос в борбата с антисемитизма


10.2018 г.


Награден със „Златен почетен знак“ на Министерството на външните работи на Република България за проявен висок професионализъм и особен принос