Десислава Александрова

Дата на раждане:
29 септември 1992

Има магистърска степен по Управление на проекти от Югозападния университет „Неофит Рилски“ гр. Благоевград.


Завършила е „Стопанско управление“ в  Югозападния университет „Неофит Рилски“ гр. Благоевград.


Притежава следдипломна квалификация за Учител по икономически дисциплини от Югозападния университет „Неофит Рилски“ гр. Благоевград.


В момента придобива квалификация за Учител по математика и информационни технология в Бургаски свободен университет.


Професия: икономист, учител