Александрина Богоева

Дата на раждане:
12 септември 1991

Магистър по Застраховане от СА „Д. А. Ценов“  град Свищов


Бакалавър „Застраховане и социално дело“


 модул „Актюерство“ в СА „Д. А. Ценов“ град Свищов


Професия: Икономист


Последна месторабота – офис мениджър „Дунав мост Видин-Калафат“ АД