Стефан Мирев

Дата на раждане:
06 септември 1985

Образование - юрист, магистър по право от Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив
Професионален опит - работил като юрисконсулт в Дирекция “Социално подпомагане” гр. Панагюрище, след което като юрисконсулт в Държавни горски стопанства Пазарджик и Панагюрище. От 2014 година е Заместник областен управител на област Пазарджик с ресори: земеделие и гори, транспортни схеми и безопасност на движението , опазване на околната среда, законосъобразност на актовете на общинските съвети и кметове на общини, превенция и противодействие на корупцията. С решение на Министерски съвет от 10.05.2017 г. е назначен за Областен управител на област Пазарджик.


Народен представител в 45-ото, 46-ото, 47-ото. В 47-ото Народно събрание е бил зам.-предс. на Комисията по външна политика. Член на Комисията по конституционни и правни въпроси.