Атанас Андонов Бояджиев

Дата на раждане: 11.02.1986 г.
Професия: Мениджър
Консултант бизнес развитие във фирма за рециклиране и оползотворяване на суровини. Началник отдел – Програмиране и мониторинг към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура, Дирекция „Европейски фонд по рибарство”, МЗХ до 2012 г.