Диян Иванов

Дата на раждане:
04 август 1992

Професия: Електроинженер
Магистър по Електротехника от Технически университет - София, бакалавър по Електротехника от Технически университет - София и бакалавър по Стопанско управление от Висше училище по Агробизнес и развитие на регионите  – Пловдив. 
Работил в сферата на ядрената енергетика, като в момента работи в сферата на управлението на електроенергийната система. Има няколко научни публикации в сферата на балансирането на електроенергийната система и възобновяемите електроенергийни източници. Доброволен сътрудник към съвета по сигурност при Министерски съвет. Стажант в Министерство на енергетиката в дирекция "Сигурност на енергоснабдяването".