инж. Илтер Бейзатов -
Член на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ

Дата на раждане:
04 март 1983

Бакалавър – Горско стопанство в Лесотехнически университет, гр. София, магистър по социална педагогика в ШУ „Еп. К. Преславски“.
Дългогодишен собственик и управител на частен бизнес в сферата на земеделието.


Народен представител в 45 НС.