Бранимир Николаев Балачев

Дата на раждане:
20 ноември 1952

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:Средно образование – III гимназия гр.Варна;
Юридически факултет на Софийски университет „Климент Охридски”


 


ЗАЕМАНИ ОБЩЕСТВЕНИ ДЛЪЖНОСТИ:


Член на Адвокатски съвет при Варненска адвокатска колегия от 1999 г.- 2005 г.;
Общински съветник в Община Варна - 2003 г. -2007 г.;
Заместник председател на Общински съвет гр.Варна и председател на комисията по здравеопазване;
Преподавател по семейно и наследствено право във ВСУ през периода 1998-2005 год.


 


Народен представител в 47 и 48 НС