Венцислав Чавдаров

Дата на раждане:
06 април 1993

Има магистърска степен по Право от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.


Професия: Юрист


Работи като: Заместник-кмет на Община Раковски с ресори: „Стопански дейности“, „Екология“, „Строителство“, „Общинска собственост“, „Социални дейности“, „Култура и спорт“.


Член на ПП ГЕРБ от 2018г.