Васил Недков

Дата на раждане:
18 юни 1992

Има магистърска степен по Агро бизнес и предприемачество от Аграрен Университет – Пловдив.


Завършил е Бакалавър – Машинен инженер в Русенски Университет „Ангел Кънчев“


Професия : Кмет на кметство Горни Дъбник


Член на ПП ГЕРБ от 2017 г.