Светлана Ангелова

Дата на раждане:
09 юни 1969

Професия: финансист


Образование: висше


магистър Финанси - ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново


магистър Административен и здравен мениджмънт и Социални дейности - ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново


магистър Психология - ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново


Настояща месторабота:


43-то Народно събрание


народен представител


зам.-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика


член на Комисията по култура и медии


42-ро Народно събрание


народен представител


член на Комисията по труда и социалната политика


член на Комисията по култура и медии


41-во Народно събрание


народен представител


зам.-председател на Комисията по труда и социалната политика


член на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите


От 2006 г. член на ПП ГЕРБ


Организационен секретар на Жени ГЕРБ