Снежана Гогова

Дата на раждане:
06 септември 1993

Магистърска степен „Валутен, митнически и данъчен контрол“
Бакалавърска степен „Аграрна икономика“, от Стопанска академия „Д.А. Ценов“ гр. Свищов


Работи в сферата на социалните услуги.


Член на ПП ГЕРБ от 2013г.