Румен Кулянин

Дата на раждане:
21 август 1998

Образование: Бакалавърска степен по Политология от Югозападен университет “Неофит Рилски! Благоевград


От 201 8 до 2020 работи като младши експерт “Връзки с обществеността“ в сектор “Хуманитарни дейности“ на община Благоевград и като


“Организатор събития“ към ЦЛТРДБ Делегат на МГ ЕРБ в EDS през 2017 на конгреси в Малта и Скопие