Рени Стоянова

Дата на раждане:
12 септември 1993

Работи в сферата на ресторантьорството


От 2017г до 2019г. работи като технически и организационен сътрудник в офис на ПП ГЕРБ-Шумен.


Била е общински координатор на МГЕРБ-Шумен.


Магистър по международно сътрудничеството и европейски проекти от университет


"Ангел Кънчев", гр. Русе.


Бакалавър по Икономика в университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен,


 


Притежава сертификат за завършено обучение от "Институт за политика".


 


Член на ПП ГЕРБ от 2015г.