Николай Николов

Дата на раждане:
20 декември 1989

Има магистърска степен по "Финансово управление в публичния сектор" от Стопанска Академия "Димитър А. Ценов". Завършил е бакалавър "Политология" в УНСС.


член на ПП ГЕРБ от 2019 г.