Невена Иванова

Дата на раждане:
09 април 1987

Правоспособен магистър по право. Практикува като юрист от 2012г.
Работи активно с неправителствения сектор.
Учредител на Фондация "Добротворци".
Председател на Управителния съвет на неправителствената организация.
Семейна, с едно дете.