Мирослав Козарев

Дата на раждане:
02 декември 1990

Бакалавър „Археология“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“


Магистър „Археология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Професия: Археолог


Месторабота: от 2013 г. работя в отдел „Археология“ при Регионален исторически музей – Ямбол, като уредник на фондове „Античност“ и „Нумизматика“.