Мария Николова

Дата на раждане:
03 септември 1991

Завършила магистърска степен – „Финанси, счетоводство и одит в Публичния сектор“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ гр. Русе през 2017г.


Бакалавърска степен  „Публична администрация“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ гр. Русе през 2014г.


Работи като счетоводител в ЦСМП-Търговище.


Към настоящия момент e Общински съветник в община Търговище.


Член на ПП ГЕРБ от 2015г.