Мария Момчилова

Дата на раждане:
10 април 1991

Завършила е магистърска степен Растителна защита в Аграрен Университет Пловдив. Бакалавър е и с направление икономика. Участвала е в програмата към ЕС за обмен на студенти-ЕРАЗЪМ.
Професия: към момента експерт в Дирекция Бюро по труда гр. Добрич

Член на МГЕРБ от 2020г.