Мария Габриел

Дата на раждане:
20 май 1979

Образование: Магистър „Сравнителна политика и международни отношения“,   Докторска академия по политически науки, Бордо, Франция


Владее френски, английски, руски.Професионална дейност:


Член на Европейския парламент от ЕНП/ГЕРБ (8-ми Европейски парламент)


Заместник-председател на Групата на ЕНП


Ръководител на българската делегация в ЕНП


Заместник-председател на Жени ЕНП


Член на Националния изпълнителен съвет на Жени ГЕРБ


* Член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE)


* Зам.-член на Комисията по външни работи (AFET)


* Зам.-член на Комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM)


* Номинирана от Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън за ръководител на наблюдателната мисия на ЕС на президентските и парламентарни избори в ДР Конго през 2011 г.


* Награда „Евродепутат на годината 2013“ в категорията „Равенство на половете“