Мариан Иванов

Дата на раждане:
03 юли 1989

Има бакалавърска степен „Индустриален мендиджъмент“ от Технически университет – Варна. Към момента работи в сферата на земеделието.


Професия: Инженер-мениджър


Позиция: Общински съветник в Общински съвет Разград.


Член на ПП ГЕРБ от 2012 год.