Любомир Перчинков

Дата на раждане:
17 февруари 1990

Завършил е 'Международни отношения'  в   ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград ;


Три мандата общински съветник към ОбС Велинград


 


Работи като: Председател на Общински съвет- Велинград , член на Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества и Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, кризисни ситуации, молби и жалби на гражданите в ОбС-Велинград